Tidigare avsnitt

  • Folk i Finland del 2: Alexandra Häggman

    Alexandra Häggman är en mångsysslare inom kultur: utbildad skådespelare, stand-up komiker och estradpoet. Möt henne och hör om Vasa, hur det hela började och vad hon ser fram emot. I samtal med Henrik Thorson.

  • Folk i Finland del 1: Henrik Wickström

    Henrik Wickström är Finlands yngste kommunalråd och verksam i Ingå kommun i södra Finland. Han ställer upp i riksdagsvalet i Finland för första gången 2019. Intervjuare: Henrik Thorson.