Thotal podcasts - samtalsserier på webben med Henrik Thorson

Sök

Professor emeritus Bo Lönnqvist är tillbaka i Folk i Finland och berättar om Botby gård norr om Helsingfors och reflekterar över gammalt och nytt i Svenskfinland tillsammans med Henrik Thorson. 

Botby en trakt som bär på de äldsta bevisen för svensk bosättning och i närheten av herrgården finns resterna av en fornborg som anses vara från 1300-talet. Herrgården är inte så gammal som Hertonäs, som vi talade om i ett tidigare avsnitt. Men liksom den har historien en stark koppling till Sveaborg. Dessutom föddes Cronstedt, Hertonäs kände ägare, faktiskt på Botby gård och har enligt sägnen några viktiga händelser utspelat sig i samband med Sveaborgs kapitulation.

Herrgården ligger vid Botbyviken, ”sänkan” som den kallade förr och på gården är idag ett känt vigselkapell och längre tillbaka fanns också traktens första skola här. Herrgårdsallén finns kvar och man kör genom den om man färdas på landsvägen till Borgå, den går till Malms station.

I tidigare avsnitt nämnde vi att anlagda parker var ett spännande inslag i herrgårdarna under 1800-talet och ”Skvallerbacken” på Botby var en av de tidigare. Ägaren kommerserådet Lindroos hade där ett minneskummel, som fortfarande finns kvar, där man samlades till minneshögtider. Men enligt sägnen är det i själva verket hans hästar och hundar som är begravda där. Den store statsmannen i Finland Leo Mechelin gifte senare in sig i släkten och kom att bok på Botby gård om somrarna.

Botby gård, restaurangen

Bo berättar också litet historia om kolonilotterna på herrgårdarna i Finland och hur de, som den vid Botby gård. är till nytta för de som invandrat från världens alla hörn till förorterna i Helsingfors.

Gården finns målad från 1866 på en tavla Magnus von Wright.

Lyssna på de tidigare samtalen med Bo i del 31 om Hertonäs bland annat och från i somras i del 26 om Bos forskning, om herrgårdar allmänt och om etnologi och folklivsforskning.

Producerad för Thotal AB med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland, 2020.