Folk i Finland del 10: Pocket Democracy med Jenny och Janne

I avsnitt 10 av Folk i Finland får du träffa två demokratiforskare som utvecklar en telefonapp som ska underlätta för medborgare kommuner i Finland att ta del av samhällsinformation. Jenny Lindholm och Janne Berg är samhällsforskare vid Åbo Akademi i Vasa och de berättar varför de började forska, om doktorandångest och om demokratiprojektet Pocket Democracy som de gör i samarbete med i Malax i Österbotten… Intervjuas av Henrik Thorson.

Här hittar du mer om projektet Pocket Democracy: den speciella hemsidan fungerar snart…

Rulla till toppen