Folk i Finland del 1: Henrik Wickström

Henrik Wickström är Finlands yngste kommunalråd och verksam i Ingå kommun i södra Finland. Han ställer upp i riksdagsvalet i Finland för första gången 2019. Intervjuare: Henrik Thorson.