Thotal podcasts - samtalsserier på webben med Henrik Thorson

Sök

Julaftonsintervjun

Dennis Rundt, mångårig medarbetare och chef för Vasabladet, den svenskspråkiga tidningen i Vasa, berättar om sin roman My Darling Dolly. Det är en skröna med verklighetsbakgrund och många av berättelserna har Dennis hört under sin uppväxt om mormoderns öden i USA på 20-talet och när han mamma Dolly sen kom åter till Finland och slutligen fick familj och liv i Jakbostad. Hon var bland annat en färgstark medverkande i Teater Jakob på 50- och 60-talet (hör om Teater Jakob idag bland i vårt extramaterial…).

Även om mammans och mormors liv var fyllda av äventyr tog det en lång tid för Dennis att få klart boken. Han skrev om den många gånger. Tidigare har Dennis givit ut romanerna Sterbhuset, Glädjehuset och Korthuset, en svit som delvis kom till genom materialet från en doktorsavhandling som Dennis gjorde om politisk verksamhet i Munsala.

Dennis berättar om det här att vara svensk i Finland och faktum är att han säger att han egentligen inte vet till vilken kultur han hör. Att komma till Sverige och höra hur bra svenska man talar är litet nedslående, men han ser hopp i en ökad nordisk gemenskap och tror att svenskan i Finland kan få bästa stödet från Sverige (tack för det säger Folk i Finland-gänget…!).

Idag har Dennis två romanprojekt på gång och dessutom ägnar han sig åt att ingjuta kraft bland medborgarna i Kristinestad. Som han påpekar brukar det anses vara den som betalar som bestämmer och det är ju skattebetalarna det – så man måste ta sitt ansvar för utvecklingen. Mer debatt och mindre facebook-poserande, tycks han förespråka.

My Darling Dolly kan beställas från boklund.fi.

Inspelad 2019. Producent Henrik Thorson. Med stöd från Kulturfonden från Sverige och Finland. Thotal AB OY 2019.