Thotal podcasts - samtalsserier på webben med Henrik Thorson

Sök

I serien med Kronohagsbor har nu turen kommit till professor emeritus, etnolog Bo Lönnqvist. Bo är både konstnär och etnolog och berättar med stor energi om hur han redan som ung kom att intressera sig för kulturantropologi, folkloristik och etnologi och ger oss litet vägledning kring både de här ämnesområdena och dessutom några iakttagelser om stadsdelen Kronohagen där han bott sedan slutet av 60-talet.
Bo återkommer också senare i höst och berättar om herrgårdarna i södra Finland, något han vet mycket om.