Thotal podcasts - samtalsserier på webben med Henrik Thorson

Sök

Podcast om forskning.

Här har jag samlat en rad podcastavsnitt (både äldre och nyare) med forskare inom främst juridik, men också samhällsvetenskap, historia och etnologi. Nya avsnitt tillkommer fortlöpande.


Måns Svensson, professor i rättssociologi Lund/Halmstad.

Måns Svensson.
Bild: Anders Roos

Måns Svensson är professor i rättssociologi och akademichef vid Högskolan i Halmstad. Han forskar om koppling mellan sociala och rättsliga normer, om regelefterlevnad och har studerat trafikområdet, korruption och yttrandefrihet.

Med Måns talar jag om juridikens roll i samhället, rättssociologi, som är ett
utifrån perspektiv på rätten. Måns fångades av den dynamiska miljön i Lund där Håkan Hydén utvecklade en normvetenskap och blev forskare på heltid. Varför väljer människor att följa lagen är ett tema som Måns återkommer till.

Det går att jämföra samhället och juridiken och de olika normer som finns där. Båda omfattar ”börat” och ”varat” och man kan hitta sätt att studera det på. Måns nämner Eugene Ehrlich och dennes teorier som en utgångspunkt.

Det går inte så lätt att definiera rätten men att den bygger på en respekt för dess legitimitet är klart och kanske också därför som det kan uppfattas som ett problem att se på rätten ”utanför” den juridiska sfären.


Claus Stolpe (Åbo Akademi) om USA (gäst Dan Ekholm – VBL – i första).


Eva Höglund (Åbo Akademis bibliotek) om sin barnbok 2020


Anna Kaldal, professor i processrätt, Stockholms universitet, 2020


Ella Mikkola, IP-lawyer Bird & Bird Helsingfors, tidigare doktorand i Åbo (2020)


Sara Byström, svensk advokat i Paris , upphovsrätt, (2019)


Projektet Pocket Democracy – från demokratiforskning vid Åbo Akademi – Vasa, 2019


Rosa Balderini, doktorand Lapplands universitet, IP-law (2018)