Thotal podcasts - samtalsserier på webben med Henrik Thorson

Sök

CV

Jag är jurist och forskarstuderande i offentlig rätt vid Åbo Akademi i Finland och undersöker offentlig upphandling av konst i Sverige och Finland.

Jag har tidigare arbetat med teater, TV och film i Sverige och Finland, både som utövare och som producent. Under flera år har jag varit ansvarig för regional kulturutveckling på filmområdet i Sverige.

Sedan 2015 har jag konsultverksamhet i egen firma i Sverige och sedan 2019 i aktiebolag i Finland (som driver den här sidan). Mina uppdrag har främst handlat om kulturutveckling, marknadsföring av kulturverksamheter och medieproduktion för kulturaktörer. Jag producerar även egna podcastserier och filmer med anknytning till kultur, litteratur och konst.