Folk i Finland del 26: Bo Lönnqvist, etnolog

Professor emeritus, etnolog Bo Lönnqvist berättar om hur han kom att intressera sig för kulturantropologi, folkloristik och etnologi och ger oss litet vägledning kring både de här ämnesområdena och herrgårdar och dessutom något om stadsdelen Kronohagen, som varit ett tema i de senaste avsnitten.

ThotalMedia Podcasts

On this page you find podcasts from ThotalMedia. You will find clips from IPR Summer School 2019 here.

Tidigare avsnitt