Folk i Finland del 11: Riko Eklundh och flickan som skulle uppleva historia

Riko Eklundh är en av de mest namnkunniga svenskspråkiga skådespelarna i Finland och här berättar han för Henrik Thorson om skådespeleri och om boken "Flickan skall uppleva historia".

ThotalMedia Podcasts

On this page you find podcasts from ThotalMedia. You will find clips from IPR Summer School 2019 here.

Tidigare avsnitt