Thotal podcasts - samtalsserier på webben med Henrik Thorson

Sök

Folk i Finland del 26: Bo Lönnqvist, etnolog

Professor emeritus, etnolog Bo Lönnqvist berättar om hur han kom att intressera sig för kulturantropologi, folkloristik och etnologi och ger oss litet vägledning kring både de här ämnesområdena och herrgårdar och dessutom något om stadsdelen Kronohagen, som varit ett tema i de senaste avsnitten.

Folk i Finland del 25: ambassadören i Kronohagen

Anders Ahnlid, ambassadör vid Sveriges ambassad

I vår serie om Kronohagen besöker vi denna gång Sveriges Ambassad och får träffa ambassadören själv, Anders Ahnlid (via nätet). Han har varit Sveriges ambassadör i Finland under fyra år och an berättar hur det är att bo i ett slott, om Finland och Sveriges speciella relation och ger dessutom tips på platser värda att besöka.